Cvičení s kojenci a batolaty

Cvičení s batolaty

Cvičení pro děti od jednoho roku do tří let

Cvičení pro podporu správného psychomotorického vývoje batolat, nácviku základních pohybových dovedností a především cvičení pro celoživotní návyk lásky k pohybu. 

Těšit se můžete na tradiční pohybové hry, bosé stezky i hry s prvky Montessori pedagogiky. Zapojíme také rodiče a houpací sítě, velké a malé míče, bossy a mnoho jiných pomůcek. 

Samotná lekce s ohledem na věk dětí trvá 45 minut. 

Kdy:

Lekce aktuálně není v nabídce

Kde:

LeVITAs, Minoritská 10

Cena:

80,- až 120,- Kč dle permanentky (viz Ceník, lekce Happy Hour)

Přihlašování probíhá přes rezervační systém (zvolte LeVITAs - velký sál) nebo tel. č. 607 55 33 32.

Lekci vede Bc. Romana Slezáčková


Mohlo by vás dále zajímat:

D-Yogi®Fly Kids - cvičení v síti pro děti od čtyř let

D-Yogi®Fly Gravid - cvičení v síti pro těhotné

Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®

Cvičení maminek (za přítomnosti dětí)


Cvičení s kojenci

Cvičení pro děti od šesti týdnů do jednoho roku

Cvičení pro podporu správného psychomoto- rického vývoje v prvním roce života. S využitím pomůcek (bossy, velké a malé míče) a říkanek si budeme s dětmi hrát a přirozeně rozvíjet jejich schopnosti.

Samotná lekce s ohledem na věk dětí trvá 30 minut. Dalších 15 minut se budeme společně věnovat mateřským tématům podle předchozí domluvy (vývoj dítěte, vhodné pomůcky, tipy na aktivity aj.).

Kdy: 

Lekce v jarním semestru neprobíhají

Kde:

LeVITAs, Minoritská 10

Cena:

80,- až 120,- Kč dle permanentky (viz Ceník, lekce Happy Hour)

Přihlašování probíhá přes rezervační systém (zvolte LeVITAs - malý sál) nebo tel. č. 607 55 33 32.

Lekci vede Mgr. Veronika Kozlová

Tanečky pro maminky a děti

Tanec pro děti od 1.5 roku do 3 let

Tanec s dětmi a rodiči je taneční lekce plná energie, rozmanité hudby a skvělé nálady. Taneční lekce nás provádí základní pohybovou a taneční průpravou včetně nácviku správného držení těla přes zvládnutí techniky základních kroků jednotlivých tanců přes nácvik jednodušší i po obtížnější taneční choreografie. Při taneční lekci je kladen důraz na symetrii pohybu, rozvoj pohybové paměti, prostorové orientace, rozvoj pohybových a koordinačních dovedností a koordinace horních a dolních končetin.

Kdy:

Aktuálně není lekce vypsána.

Kde:

LeVITAs, Minoritská 10

Cena:

80,- až 120,- Kč dle permanentky (viz Ceník, lekce Happy Hour)

Přihlašování probíhá přes rezervační systém (zvolte LeVITAs - velký sál) nebo tel. č. 607 55 33 32.

Lekci vede Silvia Hrubá.