Fly jóga - dvojice

KDY A KDE:

  • připravujeme na jaro 2024

Školení vede: Robert Šereš

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

NA ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE MIMO JINÉ TYTO POZICE:

Školení zaměřené na cviky v jedné nebo ve dvou sítích. Všechny cviky jsou prováděny ve dvojici. Specializace obsahuje široké spektrum cviků, od pozic posilující partnerskou důvěru, přes využití druhého cvičícího k efektivnímu protažení, až po cviky akrobatické.

Školení je určeno instruktorům základního školení. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nácvik nových cviků při spolupráci dvou letců.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor párové jógy ve vzduchu®

S tímto certifikátem je možné vyučovat jógu ve vzduchu vedenou pro dvojice, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR.

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora fitness se zaměřením na jógu ve vzduchu.

DEJTE MI VĚDĚT, AŽ BUDETE ZNÁT TERMÍN KURZU!