Fly jóga pro děti

KOJENCI, BATOLATA, PŘEDŠKOLÁCI, ŠKOLÁCI A TEENAGEŘI

KDY A KDE:

  • Připravujeme ONLINE

Školení vede: Marie Válková

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikáty:

  • Lektor jógy ve vzduchu® pro děti

S tímto certifikátem je možné vyučovat lekce jógy ve vzduchu pro děti, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR.

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Školení zaměřené na specifika práce s kojenci, batolaty a dětmi předškolního i školního věku.

Pro kojence a batolata je cvičení v síti především rozvíjením vztahové vazby k rodičům. Důraz je kladen na emoce, prožitek a specifický pocit bezpečí daný uzavřeným prostorem v síti. Zapojeny jsou také některé techniky baby masáží a strečinkové techniky pro spolucvičícího rodiče.

Děti předškolního věku jsou vedeny do lekcí v kooperaci s rodiči, posilují vzájemnou důvěru a nacvičují komunikaci o pocitech a prožitcích.

Děti mladšího školního věku již navštěvují lekce bez rodičů. Děti jsou vedeny hrou, dramatizací i sekvencí jemné akrobacie. Děti staršího školního věku cvičí prvky propojené do jednoduchých sestav.

Školení je určeno absolventům základního školení. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nabídnout instruktorům vhodné metody bezpečné a zábavné výuky cvičení ve vzdušné síti dětem a dospívajícím.

CHCI VĚDĚT PŘEDNOSTNĚ O VYPSÁNÍ ŠKOLENÍ A ZÍSKAT SLEVU 500,- KČ NA JEHO KOUPI