D-Yogi® Fly z pohledu fyzioterapeuta - 1. díl

24.09.2017

Horní zkřížený syndrom

Jako první si všímáme držení těla. U horního zkříženého syndromu je chabé a projevuje se typickým držením. Předsunuté držení hlavy s poruchou dynamiky páteře se zvýšenou lordózou krční páteře (Cp) s vrcholem v C4. Jedná se o velmi důležité místo, protože zde vystupuje n. phrenicus, který inervuje bránici a tím ovlivňuje mechaniku dýchání. 

Je důležité hodnotit postavení a dynamiku lopatky, která často bývá vzhledem k dysbalanci změněna. V oblasti ramenního kloubu je typické oslabení fixátorů lopatek, jejich protrakce, přetížení nadhřebenového (m. supraspinatus) a v konečném důsledku jeho degradace. 

Typické pro tento syndrom jsou reflexní změny (trigger pointy) na bránici (diaphragma) a hypertrofie skalenových svalů (Lewit, 2003). Nacházíme zde typické oslabené a zkrácené svaly. Oslabení svalů rombických, hlubokých krčních ohybačů, předních svalů pilovitých (m. serratus anterior) a dolní části trapézu (m. trapezius). Zkrácení prsních svalů, kývače (m.sternocleidomastoideus), trapézového svalu - horní části a zdvihače lopatky (m. Levator scapulae). 

Toto nevhodné postavení zhrošuje dýchání, vyskytuje se horní typ dýchání.

Vhodné pozice D-Yogi FLY jsou veškěré ovlivňující správné postavení krční a hrudní páteře do napřímení. D-Yogi fly navíc ovlivňuje správnou aktivaci dýchání a tím ovlivňuje funkci bránice. Protažení typických zkrácených svalů a následně posílení svalů oslabených.

Tedy pozice: Labuť, Labuť v nízké síti (DYF Gravid nebo Pilates), Zvonec, Svícen, Svícen v nízké síti, Velbloud, Pozdrav slunci se sítí (zejména předklonová pozice s tlakem dlaní do sítě), Létající pes, Létající trakař, Král tance, Hora v nízké i vysoké síti, Arabeska. Pro pokročilé potom Hnízdo, Beruška, Škorpion. 

Nevhodné pozice D-Yogi FLY jsou především ty, které vedou ke zvýšování lordózy krční a hrudní páteře a podpora již vzniklých a typických svalových dysbalancí.

Tedy pozice: Netopýr, Netopýr II., Pluh, Opice v nízké síti (Gravid, Pilates), Míč, Stovka, Švestka, Brána v předklonové variaci

Autor textu: Mgr. Lukáš Klapák, PIYO

Autorka jmenných seznamů pozic: Mgr. Veronika Kozlová, D-Yogi® Fly

Příští díl: Dolní zkřížený syndrom a vhodné a nevhodné pozice při DZS v D-Yogi® Fly