Pravidla kurzů

26.08.2021

PRAVIDLA PRO VŠECHNY:

  • Kurz je nutné zaplatit předem, a to i v případě platby v hotovosti.
  • V případě absence se kurzovné nevrací, a to ani ze zdravotních důvodů. Na kurz není možné zajistit náhradní osobu, pokud nesplňuje požadavky kurzu (např. potřebnou pokročilost) nebo je již kurz v běhu déle, než dva týdny.
  • V případě nemožnosti plnění ze strany studia (dlouhodobá nemoc lektorky, uzavření studia z důvodu vládního nařízení) bude vrácena poměrná část kurzovného za nevyčerpané lekce. 
  • Jednu absenci lze nahradit v jiném uzavřeném kurzu stejné nebo nižší pokročilosti (tj. acrobacii lze nahradit v kurzu základním nebo pokročilém, základní kurz lze nahradit v kurzu základním, pokročilý kurz lze nahradit v kurzu základním), umožňuje-li to kapacita kurzu. Náhradu je nutné si domluvit předem přes levitas@jogavevzduchu.cz či osobně na recepci. Na náhradu není nárok.
PRAVIDLA PRO UŽIVATELE KARTY MULTISPORT/SODEXO:


  • Klient před začátkem kurzu složí zálohu 500,- Kč. Při každé absenci (bez rozdílu důvodu absence) bude ze zálohy ve prospěch studia strženo 150,- Kč. 
  • Na závěr kurzu bude klientovi záloha nebo její část vrácena. 
  • Jednu absenci lze nahradit stejným způsobem, jako u ostatních klientů, a to bez stržení ceny lekce ze zálohy.