Příspěvky pojišťoven

01.02.2021

Aktualizovaný přehled zdravotních pojišťoven, které nabízejí preventivní programy, v rámci kterých proplácejí některé sportovní aktivity:

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Výše příspěvku:

 • až 500 Kč pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity (např. cvičení rodičů s dětmi, jóga, masáže, dechová cvičení, kondiční cvičení, core trénink, fitness, pilates... Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy ani úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet) a na vybrané regenerační či rehabilitační aktivity vhodné pro děti a dospívající.
 • až 500 Kč pojištěncům od 18 let na pravidelné pohybové a regenerační aktivity, jako jsou: kondiční cvičení, core trénink, fitness, jóga, pilates, rehabilitační cvičení, dechová cvičení, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.
 • až 500 Kč pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 27. 6. 2022 do 31. 8. 2022, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření .

Podmínky:

 • žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. kalendářního roku.

Proplácené služby:

 • jóga, fitness, pilates

 • další cvičení obdobného kondičního a preventivního charakteru

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce
 • Pohybové workshopy
 • Individuální tréninky

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

Výše příspěvku:

 • až 800 Kč (pro děti ve věku od 1 roku) na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením.
 • až 500 Kč (od 65 let) na pravidelné rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, mj. i na všechny typy jógy.
 • až 3000 Kč (pro těhotné ženy a maminky až do 12 měsíců po porodu) na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství (nelze poskytnou na cvičení on-line).
 • až 500 Kč (do 65 let) na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla.

Podmínky:

 • jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2021, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.
 • pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč, uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč)- u klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů.
 • doklad doložit nejpozději do 15. 12. 2022.

Proplácené služby:

 • sportovní aktivity pro děti a dospělé
 • cvičení pro těhotné

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce - nutno zakoupit permanentku
 • Individuální tréninky - nutno zakoupit permanentku


OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (207)

Výše příspěvku:

 • až 500 Kč na předplatné/jednorázové vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kurzy (proplatíme 50 % účtenky až do výše 500 Kč).

Podmínky:

 • Platnost Kuponu: 1.1.2022 - 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z roku 2022, max. 3 měsíce staré.

 • Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Proplácené služby:

 • preventivní aktivity, např. fitness, jóga, pilates, letní tábory, cvičení pro těhotné, pro maminky

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce
 • Pohybové workshopy
 • Individuální tréninky

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

Výše příspěvku:

 • až 500 Kč na PERMANENTKU NA POHYBOVÉ AKTIVITY - příspěvek ve výši 50 % z ceny na plavání nebo sportovní kroužky nebo pravidelné tréninky a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik.

Podmínky:

 • výše příspěvku pouze pro uživatele MY213.
 • žádost podat přes aplikaci my213.

 • čerpat příspěvek lze do 30. listopadu 2022.

 • na dokladu o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců.

Proplácené služby:

 • pohybové aktivity

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce
 • Pohybové workshopy
 • Individuální tréninky

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (211)

Výše příspěvku:

 • až 1500 Kč (pojištěnci do 18 let)

 • až 3000 Kč (pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte)

 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 let)

Podmínky:

 • žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu ("realizace").
 • Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.- možnost čerpání 3. ledna 2022 - 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí (pro těhotné a po porodu do 31. ledna 2023) na platebním dokladu musí být uvedeno o jaký sport se jedná.
 • dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka) musí být minimálně za 800 Kč celkem (neplatí pro pojištěnce od 65 let). Jednotlivé doklady pro jednu osobu lze sčítat.

Proplácené služby:

 • organizované cvičení určené pro děti.
 • individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti.
 • sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé.
 • cvičení pro těhotné (vč. on-line kurzů).
 • cvičení žen po porodu (vč. on-line kurzů).
 • sportovní kurzy/kroužky určené pro děti.

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce - nutno zakoupit permanentku
 • Individuální tréninky - nutno zakoupit permanentku

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Výše příspěvku:

 • až 700 Kč (pojištěnci od 4 do 18 let) na pohybové aktivity, dětské tábory

 • až 500 Kč (těhotné) na pohybové aktivity

 • až 500 Kč (pojištěnci nad 65 let) na pohybové aktivity

 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 do 64 let) na pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center

Podmínky:

 • Příspěvky ze Zdravotních programů 2020 můžete čerpat od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2022. Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, pokud se dítě narodí v listopadu a prosinci roku 2022, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 20. 1. 2023.

 • Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.

Proplácené služby:

 • sportovní a pohybové aktivity pro děti a dospělé.

 • dětské tábory.

 • cvičení pro těhotné.

Na co můžete příspěvek využít u nás?

 • Všechny kurzy
 • Otevřené lekce - nutno zakoupit permanentku
 • Individuální tréninky - nutno zakoupit permanentku