Míša P.

Mgr. Michala Přibylová

Jóga ve vzduchu ®, SM systém, Zdravá záda

Individuální tréninky

Sportovní vzdělání:

 • Instruktor kondičního posilování, Do-Formy
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, DNS Sportovní kurz I, Rehabilitation Prague School
 • Spirální stabilizace MUDr. Smíška (SM systém), Do-Formy
 • Diastáza
 • Pánevní dno pro instruktory jógy a fitness, Do-Formy
 • Jóga ve vzduchu® Level 1, Do-Formy
 • Jóga ve vzduchu® Level 2
 • Jóga ve vzduchu® Akrobat
 • Jóga ve vzduchu® Pilates
 • Jóga ve vzduchu® Partners
 • Jóga ve vzduchu® Lymfatik
 • Jóga ve vzduchu® Gravid
 • Jóga ve vzduchu® Flexi


 

Odmala jsem se klasickému sportu snažila vyhnout, protože se mi nedostává pohybového nadání, rytmu ani soutěživosti. Jediné aktivity, které si mě naprosto získaly a které zbožňuji dodnes, jsou jízda na koni, plavání, voda, turistika a jóga ve vzduchu. Mou hlavní instruktorskou výhodou je díky tomu schopnost vcítit se do klientů, kteří nejsou sportovními hvězdami už od kolébky, a akrobatické cviky ve vzduchu se mnou zvládne i ten, kdo na zemi neumí ani kotrmelec. 

Díky působení v Levitu jsem získala skvělé příležitosti k dalšímu vzdělávání pod špičkovými lektory. Dnes jsou tedy mé lekce propojené i se zdravotními aspekty cvičení, aby byly nejen zábavné, ale zároveň pomáhaly proti dysbalancím způsobeným sedavým zaměstnáním a nezdravým pohybem. Do každé lekce je nenápadně zakomponováno cvičení hlubokého stabilizačního svalstva, pánevního dna, protahování nejpřetěžovanějších partií i posilování nejopomíjenějších. 

Rovněž se podílím na vzdělávání a školení nových instruktorů cvičení v síti. Když nelétám ve vzduchu, pracuji jako archeoložka a nejčastěji mě potkáte na některém z výzkumů probíhajících na staveništích tady v Brně. Uvidíte-li tedy v Levitu za dveřmi zablácené pohorky, znamená to, že se na Vás v sále těším já.