Obchodní podmínky

 1. Služby a produkty uvedené na těchto stránkách poskytuje Mgr. Veronika Kozlová. Jde o služby a produkty, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, workshopy, individuální tréninky, lekce, cvičební pomůcky aj.).
 2. Platnost kurzů je dána přesným vymezením kurzu, tedy datem začátkem a konce v rámci kalendářního roku, dne a hodiny. Lekce kurzů si nelze nahrazovat v jiných dnech a časech. 
 3. Platnost kreditů je dána následujícím způsobem:
 • Kredity zakoupené v období od 1. 2. do 31. 5. mají platnost v tomto období.
 • Kredity zakoupené v období od 1. 6. do 30. 9. mají platnost v tomto období. Činnost studia je v těchto měsících omezena, v měsíci srpnu se necvičí vůbec. 
 • Kredity zakoupené v období od 1. 10. do 31. 1. následujícího roku mají platnost v tomto období. 
Na náhradu kreditů, které pozbyly platnosti, není nárok. V případě, že dojde ke změně rozvrhu a klient není schopen kredity využít, je klient povinen tuto situaci řešit v daném období, nikoliv po expiraci kreditů.

 1. Na lekce je možné hlásit a odhlašovat se 24 hodin před začátkem lekce, v případě zrušení méně než 24 hodin před začátkem lekce propadá částka uhrazená ze lekci v plné výši. Uživatelé slevových karet Multisport a Sodexo budou vyzváni k zaplacení částky ve výši odpovídající ceně lekce za každou pozdě zrušenou nebo nezrušenou lekci.
 2. Částka uhrazená za lekci propadá taktéž ve chvíli, kdy klient na lekci dorazí později, než 5 minut po začátku lekce. Na lekci klient již nebude z bezpečnostních důvodů vpuštěn.
 3. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníkovi zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník kurzovné uhradí kartou, převodem na účet Mgr. Veroniky Kozlové nebo v hotovosti na recepci studia LeVITAs.
 4. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účast přihlášeného stornována.
 5. Účastník kurzu svojí přítomností na kurzu souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu na akci.
 6. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 14 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 70% uhrazené částky,
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 30% uhrazené částky,
 • v případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně než 7 dní před začátkem kurzu nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.

- V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení bude kurz/kredity převeden do dalšího období. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena částka za doposud nevychozené kurzovné/kredity.

V Brně 12. 3. 2022

Mgr. Veronika Kozlová