Pilates ve vzduchu

KDY A KDE:

  • připravujeme ONLINE

Školení vede: Robert Šereš

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR s DPH

Školení zaměřené na využití závěsné sítě pro cviky posilující střed těla. Cviky jsou prováděné 20 cm nad podložkou a jsou tak vhodnou aktivitou pro klienty, kteří mají obavy z vysoké sítě.

Školení je určeno instruktorům základní úrovně nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nácvik nových prvků, propojením základních cviků v závěsné síti a principů pilates.


Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát:

  • Lektor pilates ve vzduchu®

S tímto certifikátem je možné vyučovat pilates ve vzduchu, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR.

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

MÁM ZÁJEM O INFORMATIVNÍ MAIL, ŽE JE KURZ PŘIPRAVEN