Jóga a menstruace. Ano nebo ne?

18.11.2023

Menstruace je nekončeným zdrojem mýtu a pověr. Jelikož se v naší společnosti o menstruaci téměř nemluví a je to jen období ženy, kdy potřebuje úžasné pomůcky pohlcující modrou tekutinu z reklam, těžko hledat pravdu.

Menstruace nebo ženská cykličnost jsou i v 21. století tabu. A ještě větším tabu byly v době vzniku jógové praxe, která byla původně určena výhradně mužům. Ženám se jóga otevřela poměrně nedávno a ženská fyzioterapie je stále v plenkách. Vždyť teprve před několika lety se podařilo vědcům v Innsbrucku podle MRI definitivně rozluštit otázku, zda se pánevní dno aktivuje při nádechu nebo při výdechu (a fyzioterapeuté i trenéři mohli odložit naleštěné praky vyrobené z therabandů).

Takže co my vlastně o ženách víme?

Když vyučujeme ženskou cykličnost, vidíme, že nemnoho. Výzkumů k tomuto tématu je málo a zájem na tom, aby jich bylo více, zkrátka není. Ani ženy samy toho o sobě mnoho neví. A tak opakujeme stokrát opakovanou tezi:

"Obrácené pozice nejsou vhodné při menstruaci."

Je to ale skutečně tak?

Než se nad tím zamyslíme, projdeme si několik citací z knih, které stojí za to mít v jógové knihovně:

ŽIJTE JÓGU, V. Krejčík:

Výborná publikace je k tématu menstruace u žen poměrně skoupá. Uvádí ji jako kontraindikaci u obrácených pozic obecně a jmenovitě pak u svíčky i pluhu. U pozic polovičního mostu, kruhu nebo psa tváří dolů upozornění na omezení v době menstruace již není.

PRINCIPY ZDRAVÉHO POHYBU, L. Oravcová:

Taktéž výborná kniha, která se kontraindikacím v pravém slova smyslu nevěnuje a není zde tedy ani u obrácených pozic zmínka o vhodnosti či nevhodnosti cvičení v období menstruace. Oravcová řadí mezi obrácené pozice i pozici psa hlavou dolů.

JÓGA PODLE ČAKER, A. Judith:

Judith uvádí jako omezení při menstruaci pozice stoje na rukách, stoje na předloktí, svíčky i pluhu. Paradoxně ale nemá problém s pozicí delfína, i když ji uvádí jako průpravnou pro pozici stoje na předloktí. A taktéž bez omezení vnímá pozice psa hlavou dolů a pozici polovičního mostu.

UČÍM SE JÓGU, A. Lysbeth

Pro mnohé jógová bible se k tématu vyjadřuje následovně: "Během menstruace nebudou ženy provádět cvik (pozice pluhu) důsledně, zejména se vyhnou stlačování břicha."(1) U ostatních obrácených pozic se Lysbeth k menstruaci nijak nevyjadřuje a nepovažuje ji za kontraindikaci.

MEDICAL YOGA, Ch. Larsen

Dílo tvůrců Spiraldynamik je obecně strohé, pokud jde o kontraindikace. V knihách žádná zmínka tímto směrem není.

VYUČUJEME JÓGU, M. Stephens

Zde si dovolíme kompletní citaci: "To, zda by ženy měly či neměly praktikovat plné obrácené polohy během menstruace, je předmětem živé diskuze. Některé školy tvrdí, že inverzní polohy obrací její přirozený pohyb, což může vést k endometrióze. Nicméně pro to neexistují žádné vědecké důkazy. Pokud bychom nějaký důkaz měli, znamenalo by to, že i taková pozice, jako je Adho Mukha Svanásana (pes hlavou dolů), by byla během menstruace kontraindikována a my bychom museli zvažovat i důsledky lehu na břiše, kdy jsou děloha a vagina ke gravitaci v jiném vztahu. Při dalším podrobnějším zkoumání vztahu menstruace a gravitace nenalezlo lékařské oddělení NASA, zkoumající menstruaci u žen nacházejících se ve stavech beztíže, žádné změny. Zkušená učitelka jógy Barbara Benaghová (2003) se kloní k názoru, že dokud "nějaké studie a výzkumy neposkytnou přesvědčivý důkaz o tom, že obrácené polohy jsou při menstruaci nevhodné, je rozhodnutí na ženách samotných, neboť menstruace je velmi individuální a cyklus od cyklu se liší.""(2)

AERIAL YOGA, W.Miessner, P. Schlosser

Německá publikace zaměřená na závěsnou jógu je plná invertních pozic. Ačkoliv zde jsou uvedené kontraindikace například pro pozici opice (v knize "hip wrap inversion"), menstruace nefiguruje u žádné z nich.

To by byly chytré knihy. Shodu můžeme hledat marně, každý autor a autorka měli jistě své důvody. Pojďme se tedy na téma podívat sami:

Při obrácených pozicích (za které můžeme pro účely tohoto článku považovat svíčku, stoj na rukách, na předloktí a pozici pluhu) je pánev výše, než zbytek trupu. To je ale i u jiných pozic, například u zmiňovaného psa hlavou dolů nebo mostku. Případně u úplně obyčejného předklonu. Přesto tyto pozice nedoprovází žádná kontroverze.

Dalo by se namítat, že naklonění pánve je u obrácených pozic jiné, než u dále zmiňovaných pozic. U pozice psa hlavou dolů nesměřuje vagína kolmo ke stropu, stejně tak u pozice polovičního mostu. Ale přesto, ani u takto nakloněné pánve nemůžeme očekávat klidný "odtok". I zde svým způsobem blokujeme přirozený směr toku menstruační krve a sliznice.

Pokud jde o anatomii, je častá mylná představa o odchodu menstruační krve taková, že to prostě plynule kape.

Každá žena, která menstruaci zažila, však ví, že jde spíše o periodické otevírání hráze. Nic, nic, nic. A najednou potopa. Menstruační krev se totiž zachytává do čípku, který se jí plní. Ženy praktikující volnou nebo svobodnou menstruaci, toto velmi dobře znají, protože stejně jako dovedeme vnímat plnící se močový měchýř, dovedou tyto ženy vnímat plnící se čípek. A ve vhodném okamžiku si dojdou na onu místnost, kde se uvolní a vyprázdní. To, že po několik minut menstruační krev zůstává v těle ženy, tedy skutečně není zdravotní problém. V průběhu dne totiž v čípku zůstává zachycena i několik hodin.

S ženami na kurzech o menstruaci často mluvíme. Tím, že je naším tématem také práce s pánevním dnem a cykličností, je naše praxe prosta jakýchkoliv obav z vyslovení slov "vagína" nebo "menses".

Co jsme zjistili?

Celá řada žen se obráceným pozicím, včetně těch v závěsných sítích, vyhýbá s čistě praktického důvodu. Když si před lekcí skočíte na malou se záměrem vyklepat svůj čípek co nejvíce, aby v průběhu lekce nedošlo k trapné epizodě, nechcete zbytečně "třepat nádobou" v průběhu lekce. Pokud se otočíte vzhůru nohama, pánevní dno se otevře, uleví se mu, menstruační krev se skutečně lehce stáhne v souladu se zemskou tíží. No a při obratu zpět půjde pravděpodobně se vší slávou ven. Tím, že se v praxi obrácené pozice řadí až ke konci, je menstruační krev již nahromaděná a ženy nechtějí riskovat, že to vložka neunese. 

Jsou také ženy, kterým nejsou v období menstruace obrácené pozice příjemné. Zvlášť jsou-li doprovázeny tlakem na podbříšek, jak ostatně uvádí i Lysbeth výše. Těmto ženám nebývá příjemné ani ležení na břiše, přesto se u těchto pozic téměř nesetkáváme s informací, že by nebyly pro ženy v období menstruace vhodné.

Bolestivá menstruace je také faktorem, který by měl instruktor, ale zejména žena sama, vzít v potaz. Když bolí břicho, těžko budeme kvalitně dýchat, těžko budeme zvládat i balanční pozice nebo bojovníky. Někdy může být obtížné i opustit termofor a vylézt z postele. Na druhou stranu právě bolestivost při menstruaci umí správné dýchání a cvičení odstranit. Na každou ženu bude fungovat jiná technika.

Bolestivost doprovází také období před menstruací. Často výrazněji, než v období samotné menstruace, kdy naopak ženy mohou pociťovat uvolnění. A nesmíme zapomenout na ovulaci. Pro citlivé cvičenky je taková kvalitní ovulace mnohem náročnější, než období krvácení. Ale o tom se nepíše. Zřejmě se o ovulaci védy nezmínily.

Je také vhodné připomenout, že na začátku menstruačního krvácení se žena nachází v takzvané reflektivní fázi (též fáze vědmy nebo fáze zimy), která ji utlumuje a nabízí prostor pro meditace a uvolnění.

Je-li pro ženu výzvou pozice pluhu, zřejmě ji nebude v dané fázi vyhledávat. Ale co když jí je příjemná, vyhledává ji jako pozici, ve které nachází nejvíce vnitřního klidu? Nesmí ji cvičit, protože její čípek na několik minut nepustí krev dál?

Z mnoha rozhovorů s našimi klientkami i instruktorkami navíc vyplývá jedna zásadní informace, za kterou se často ženy téměř stydí - zvláště, snaží-li se jógu praktikovat "správně". A sice, že obrácené pozice při menstruaci vyhledávají. Proč? Pomáhají jim uvolňovat napětí pánevního dna a tím snižují bolestivost menstruačních stahů. Pomáhají jim uvolňovat i napětí v šíjové oblasti, které menses často doprovází. Opakovaně nám ženy sdělují, že několikaminutové vyvěšení v síti nebo stoj na hlavě, je zachraňuje od bolestí hlavy, kterými jinak v období menstruace pravidelně trpí. Jaká škoda, že je jóga pro období menstruace zatracuje.

Je tedy správné cvičit v období menstruace obrácené pozice?

Odpověď možná nenajdeme v anatomii a fyziologii. Možná odpověď bude úplně jinde a bude pro každou ženu jiná. Souhlasíme plně s Barbarou Benagh: "Rozhodnutí je na samotných ženách."

Ahimsá.