Restorativní nebo jin jóga?

09.08.2023

Restorativní, fasciální a jin jóga často v představách klientů (i lektorů) splývají v jakoukoliv jógu, kde se spíše odpočívá. Není tomu tak, každý z těchto stylů má svá specifika, svůj záměr a své postupy. Pokud jde o restorativní a jin jógovou praxi, má dokonce téměř opačný cíl. Pojďme se proto na základní rozdíly podívat:

Restorativní jóga

 • není zde kladen důraz na procítění pozice, naopak se snažíme mysl osvobodit, uvolnit tělo do pohodlí, takže nám nebude "překážet", proto je pohodlí alfou i omegou restorativní jógy;
 • pracuje primárně s nervovým systémem. Jako bonus s sebou přináší protažení svalů a fascií, uvolnění kloubních pouzder aj., ale nejde o cíl lekce. U protaženějších klientů nemusí být sekundární efekt téměř žádný. Zásadní je práce s parasymatikem;
 • oproti jinové lekci používáme více pomůcek a rozhodně se bez nich neobejdeme;
 • pozice v ideální lekci trvají 15 - 20 minut každá;
 • teplo. Restorativní jóga vyžaduje teplo. I proto používáme neznámější restorativní pozici - pozici mrtvoly - na závěr lekce, kdy je tělo zahřáté. Při čistě restorativní lekci dbáme o teplý prostor a dostatek dek, kterými jsou klienti vždy přikryti;
 • Při stavbě smíšené lekce lze pracovat s dynamickou částí a následně částí restorativní.

Jin jóga (Yin yoga)

 • pracujeme s fyzickým tělem, vnímáme ho, prociťujeme, co se v něm odehrává;
 • pracuje výrazně více s kloubními pouzdry, svaly a zejména fasciemi. Nervový systém je upozaděn, i když - stejně jako u ostatních druhů jógy - i s tím částečně pracujeme. Pozice nejsou vždy příjemné, pohodlné, relaxační. Naopak, můžeme vnímat napětí, při hydrataci kloubních pouzder dokonce můžeme vnímat záškuby (komprese a dekomprese pouzdra), případně vlny tepla do dané oblasti;
 • pozice v ideální lekci trvají 6 - 10 minut každá;
 • chlad. Když píši chlad, nemyslím tím arktickou zimu. Myslím tím to, že do pozice vstupujeme bez předchozí vinjásy, prohřátí. Proto je u jinové jógy důležitý důraz na respekt k tělu, chráníme se tím, že nejdeme do maxima, používáme pomůcky k podpoře, vypodložíme se tam, kde je třeba. Při pocitu chladu je samozřejmě i zde v pořádku přikrytí dekou. Díky vnitřnímu zahřívání těla však většina klientů zakrytí nevyhledává;
 • ačkoliv se často používá systém - zahřejeme vinjásou, jdeme na jin, není to správný přístup. Lze použít opačný, tedy začít pozicemi jinovými (za "chladu") a následně se věnovat pozdravům slunci a jiným dynamickým sekvencím. Příliš předpřipravené tělo totiž bude na jinové pozice reagovat rozvolněním v kloubech, které ale nedostanou potřebnou hydrataci, nedojde k jejich správné kompresi a dekompresi. Taktéž pak mají klienti tendenci jít dál, než mají, jelikož to zkrátka u zahřátého těla jde dobře.