Úřad práce a rekvalifikační kurzy

24.06.2023

Úřad práce v České republice podporuje rekvalifikace pro jógu i fitness (u nás specializace na jógu ve vzduchu). Získání dotace pro daný kurz není úplně snadné, ale není také nemožné. Jak na to?

Existují dva zdroje dotací pro rekvalifikační kurzy:

  •  Jeden je klasickou podporou osob nezaměstnaných, kterým by měla rekvalifikace umožnit zařazení na pracovní trh. Obvykle v takovém případě ÚP požaduje, aby byl uchazeč minimálně půl roku evidován jako uchazeč o zaměstnání a zaměstnání se mu nedařilo najít. Tato nabídka by měla být stálá. 

  • Druhý zdroj je určen i zaměstnancům nebo živnostníkům a je určen pro zvýšení kvalifikace a udržení se na pracovním trhu. Tyto programy se objevují víceméně nahodile (v minulosti například programy POVEZ nebo některé regionální programy) a je dobré se na jejich možnosti poptat přímo na místně příslušném úřadě

My se spolu podíváme právě na první případ. Tedy nabídku proplacení rekvalifikačního kurzu UP v případě nezaměstnanosti:

Z naší zkušenosti se postupy jednotlivých úřadu i zde liší. Zatímco někde je třeba jen doložit jen formální nezaměstnanost, jinde vyžadují příslib budoucího zaměstnavatele, který slibuje, že daného účastníka po rekvalifikaci zaměstná. Případně podnikatelský plán včetně nájemní smlouvy pro budoucí jógové studio. Požadavky úřadů se opravdu různí a je dobré si ověřit, co bude chtít právě Váš úřad. 

Co je stejné:

  • Úřad práce Vám dá formulář o prohlášení o ceně, termínech kurzu a čísle akreditace. Ten Vám musíme vyplnit my. Většina ÚP, se kterými jsme měli zatím čest, neakceptuje elektronicky zaslaný formulář, dokonce ani datovkou. Proto počítejte s tím, že nám bude pár dní trvat, než formulář vyplníme, vytiskneme, pošleme a Česká pošta jej k Vám dostane. 
  • Žádost o proplacení rekvalifikace musíte podat nejpozději 30 dní před začátkem kurzu. Proto je dobré si potřebné formuláře nechat vystavit a následně zaslat úřadu s dostatečným předstihem. 
  • Kurz platíte ze svého. S tím, že je možný splátkový kalendář. 
  • Ve Vašem případě je povinná 100% účast na kurzu. Teoreticky by mohl přijít kontrolor z UP, zda plníte. I když jsme se s tím zatím nikdy nesetkali. 
  • Po úspěšném složení závěrečné zkoušky nám UP pošle kurzovné a my Vám v plné výši vrátíme Vámi uhrazené kurzovné. Ze zkušenosti se celý proces odehrává v řádu dní po ukončení kurzu. 

To je celé. Školením u nás prošli mnozí účastníci, kteří úspěšně o dotaci zažádali a kurz jim byl v plné výši proplacen. Postupy úředníků se liší, někteří jsou velmi aktivní a vše si ověřují, jiní berou svoji profesi poněkud méně vážně. Rozhodně však stojí za pokus o dotaci zažádat a my Vás v tom velmi rádi podpoříme.